Cultuurhistorie

Rondom en in de buurt van de Harskamperdennen is genoeg interessants te vertellen over cultuurhistorie;

Een interessante bezienswaardigheid zijn de Grafheuvels op de Stroese Heide

Radio Kootwijk, het voormalige zendstation van waaruit in de jaren dertig van de vorige eeuw radiocontact werd onderhouden met Nederlands-Indië. Wat overgebleven is, is een wonderlijk groot gebouw, hetwelk bijna detoneert in het Veluws landschap. Het gebouw draagt verschillende namen zoals gewoon Gebouw A, de Kathedraal of de Sarcofaag.
Soms is het gebouw te bezichtigen of is er een (muzikale) uitvoering.
Klik op www.hierradiokootwijk.nl

Het Kootwijker Zand, ervaar hier hoe een groot deel van de Veluwe er ruim 100 jaar geleden uitzag. Door overbegrazing verdween de toenmalige heide in grote uitgestrekte zandverstuivingen. Om het zand te beteugelen werd in de crisisjaren, door de inzet van werklozen die in de werkverschaffing moesten werken, de huidige bossen aangeplant. Ver vóór die enorme aanplant werden er al zogenaamde windsingels aangelegd, de ene singel draagt de naam van het natuurkampeerterrein de Zanderdennen en de andere singel de naam Harskamperdennen. In de omgeving van deze twee terreinen vind je nog bomen die uit de tijd van Napoleon stammen, de zogenaamde 'Napoleondennen'

Op de plaats van de Harskamperdennen is in de 2e Wereldoorlog een schietterrein voor de Duitsers aangelegd door een aannemer uit Ede. De wallen die het terrein in verschillende delen opsplitsen getuigen nog steeds uit die tijd. Er is waarschijnlijk nooit geoefend door de vijand want er is helemaal geen munitie gevonden. Vlak na de oorlog is terrein nog een paar jaar gebruikt door een plaatselijke schietvereniging. Eind jaren vijftig gaf de overheid de opdracht aan Staatsbosbeheer om een 'voorbeeldterrein' voor de verblijfsrecreatie te ontwerpen. In 1961 werden de poorten voor het eerst geopend en nu ruim vijftig jaar later wordt er nog steeds gekampeerd.

 

Er zijn geen berichten binnen deze categorie.